Gia hạn thời gian làm việc đối với chuyên gia giáo dục

08/09/2015 | 2897 Lượt xem

1. Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Ứng viên nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian làm việc ở nước ngoài cho Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài.
 • Bước 2: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài xem xét.
 • Bước 3: Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài trình Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) ký Quyết định gia hạn thời gian đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.
 • Bước 4: Trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức.

2. Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp.
 • Qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin gia hạn đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (theo mẫu);
+ Bản sao hộ chiếu (không cần công chứng);
+ Báo cáo công tác chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (có xác nhận của Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại);
+ Văn bản đồng ý tiếp nhận chuyên gia tiếp tục ở lại làm việc của nước đối tác (bản chính);
+ Văn bản của cơ sở đồng ý gia hạn thời gian đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (bản chính).

- Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

 • Tối đa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ không được tính vào thời hạn giải quyết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài, Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Kết quả 1: Quyết định của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (nay là Cục Hợp tác quốc tế) gia hạn cho chuyên gia giáo dục đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài.
  Thời hiệu của kết quả: quy định theo thời hạn làm việc tại nước ngoài của nước đối tác.
 • Kết quả 2: Hợp đồng đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài được ký kết giữa Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài và chuyên gia.
  Thời hiệu của kết quả: theo thời hiệu của Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa Trung tâm Chuyên gia và nước đối tác.

8. Lệ phí: không áp dụng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 • Đơn xin gia hạn đi làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (mẫu 03 tại Phụ lục kèm theo Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài);
 • Báo cáo công tác chuyên gia giáo dục ở nước ngoài (mẫu 02 tại Phụ lục kèm theo Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • - Chuyên gia giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ quy định tại Điều 8 Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2013, có nguyện vọng tiếp tục làm việc ở nước ngoài và được cơ quan sử dụng chuyên gia ở nước ngoài đồng ý.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Quyết định số 686/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20/02/2012 quy định về thủ tục tuyển chọn, cử, gia hạn, tiếp nhận về nước đối với chuyên gia đi giảng dạy tại nước ngoài;
 • Quyết định số 4982/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/10/2013 ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Thông tin chi tiết: Tải về