2.8. Bồi hoàn kinh phí

05/02/2015 | 7389 Lượt xem

Trường hợp lưu học sinh không hoàn thành khóa học phải về nước hoặc tự bỏ học về nước, lưu học sinh sẽ phải bồi hoàn kinh phí đã được cấp cho Nhà nước. Những trường hợp có lý do bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh,… lưu học sinh cần gửi hồ sơ (bản gốc) về Cục ĐTVNN để xử lý thủ tục xét bồi hoàn/miễn giảm bồi hoàn kinh phí theo quy định hiện hành. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị miễn hoặc giảm kinh phí bồi hoàn;

- Bản dịch hợp lệ giấy xác nhận lý do LHS về nước của cơ sở đào tạo nước ngoài;

- Bản dịch hợp lệ giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền ở nước sở tại về bệnh tật, sức khỏe không đủ khả năng để tiếp tục học tập ở nước ngoài;

- Xác nhận của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại;

- Công văn đề nghị của cơ quan công tác trong nước (đối với cán bộ);

- Xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn (nếu có).