2.7 Hướng dẫn thủ tục cho lưu học sinh tốt nghiệp về nước

05/02/2015 | 11158 Lượt xem

7.1. Vé máy bay lượt về

Nguyên tắc thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007, Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 và Thông tư số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15/12/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG.

Lưu học sinh liên hệ với chuyên viên phụ trách để đăng ký đặt vé máy bay về nước trong thời hạn tối đa 03 tháng, tối thiểu 01 tháng trước ngày dự định về nước để Cục ĐTVNN giải quyết cấp vé về nước cho lưu học sinh. Mẫu đăng ký đặt vé máy bay về nước tại (Mẫu số 03 - Phụ lục 1).

- Trường hợp lưu học sinh muốn tự mua vé máy bay về nước, lưu học sinh phải liên hệ với chuyên viên phụ trách của Cục ĐTVNN, gửi: Đơn đề nghị tự mua vé (Mẫu số 05 - Phụ lục 1), giấy báo giá vé máy bay dự kiến mua tại nước ngoài, giấy báo giá vé máy bay hạng thường (economy class) của Quầy NSNN - Hãng hàng không quốc gia Việt Nam có đầy đủ các thông tin về tên hành khách, chuyến bay, chặng bay, ngày giờ bay, giá vé theo đúng hành trình đã đăng ký và thực hiện với hành trình trực tiếp ngắn nhất từ nơi học về Việt Nam để đối chiếu. Sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Cục ĐTVNN về việc cho phép lưu học sinh tự mua vé ở nước ngoài thì lưu học sinh mới được phép thực hiện mua vé. Khi về nước lưu học sinh cần gửi đến Văn phòng Cục ĐTVNN hồ sơ xin giải quyết truy lĩnh tiền vé gồm: đơn đề nghị truy lĩnh vé máy bay, bản dịch công chứng giấy chứng nhận về việc đã hoàn thành khóa học, bản gốc 01 giấy báo giá vé máy bay hạng thường (economy class) của Quầy NSNN - Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và 01 giấy báo giá của một hãng Hàng không nước ngoài, hóa đơn gốc thu tiền mua vé hợp lệ (hóa đơn gốc và giá vé thấp nhất khi so sánh 02 báo giá), cuống vé hoặc vé điện tử và thẻ lên máy bay (boarding pass). Trong trường hợp lưu học sinh mất thẻ lên máy bay vì lý do bất khả kháng, lưu học sinh cần gửi đơn giải trình về việc mất thẻ lên máy bay, bản photocopy hộ chiếu trang có ảnh lưu học sinh và trang có đóng dấu xuất, nhập cảnh.

- Theo quy định tại Thông tư số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 sinh hoạt phí được quy định cấp theo thực tế từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử đi học của Bộ GDĐT. Trường hợp thời gian kết thúc khóa học theo quy định của cơ sở đào tạo nước ngoài sớm hơn thời hạn ghi trong quyết định của Bộ GDĐT thì lưu học sinh cần hoàn thành thủ tục về nước trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày khóa học kết thúc và làm thủ tục nộp hoàn trả cho Nhà nước số tiền sinh hoạt phí Cục ĐTVNN đã cấp cho thời gian LHS không còn lưu trú tại nước ngoài.  

Ghi chú: Trường hợp lưu học sinh tự mua vé máy bay về nước, ngoài việc gửi hồ sơ gốc thanh toán truy lĩnh vé máy bay tới Cục ĐTVNN, lưu học sinh phải cập nhật trên OMS để lập yêu cầu thanh toán truy lĩnh (Mẫu số 04 – Phụ lục 1).

7.2. Quyết định và công văn tiếp nhận/giới thiệu cán bộ, sinh viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về nước nhận công tác

Sau khi hoàn thành khóa học tại nước ngoài, lưu học sinh có trách nhiệm báo cáo tốt nghiệp cho Bộ GDĐT. Để nhận được Quyết định tiếp nhận (đối với cán bộ trực thuộc Bộ GDĐT) hoặc công văn giới thiệu về nước công tác (đối với cán bộ thuộc các Bộ/Ngành khác), giấy chứng nhận đã tốt nghiệp và về nước đối với người chưa có cơ quan công tác, lưu học sinh cần gửi hồ sơ báo cáo tốt nghiệp đến Văn phòng Cục ĐTVNN trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày về nước và đồng thời cập nhật thông tin trên OMS (xem hướng dẫn chi tiết thủ tục ở Chương II, Điều 10 của Thông tư 10 nêu tại Phụ lục 2).